Ters Yüz 2 (Inside Out 2) Filmi

Filmin en ön plana çıkan duygusu kaygı. Kaygı, günlük hayatta sıkça ve terapilerde de çokça karşılaştığımız bir duygu. Bizi potansiyel olumsuz durumlardan ve olası tehditlerden korumak,bizi gelecekteki muhtemel tehlikelere hazırlamak vb önemli bir işleve sahip olan kaygıyı filmde çok iyi işlenmiş. Benlik algısı, ana temalardan biri olarak kaygıdan sonra işlenen ikinci tema. Benlik algısı, kişinin …

Ters Yüz(Inside Out) Filmi

Disney Pixar yapımı 2015 yılı gösterime giren çocuk filmidir. Ana karakterimiz 11 yaşındaki Riley, ailesi ile beraber Minesota’dan San Francisco’ya taşınıyor. Yaşadıkları yerin değişmesi ile Riley, zihninin ve duygularının içinde bir geçiş dönemi deneyimlemeye, San Francisco’daki yeni hayatına uyum sağlamaya çalışması ve büyümenin getirdiği değişimlere uyum sağlaması konu ediniliyor.  Film boyunca Riley’nin duygularını canlandıran 5 …

Aleksitimi Nedir?

Aleksitimi Nedir?Aleksitimi,diğer adı ile duygu körlüğü, duyguları tanımlama ve açıklama konusunda subklinik yetersizlik ile karakterize olan bir kişilik oluşumuna verilen isimdir. Aleksitiminin temel özellikleri; duygusal farkındalıkta, sosyal bağlılıkta ve kişilerarası ilişkilerde bozukluk olarak özetlenebilir.Ayrıca yüksek düzeyde aleksitimisi olan bireylerde başkalarının duygularını anlama ve empati kurmakta zorluk yaşar ve duygusal yanıt vermekte yetersiz kalırlar. Aleksitimi terimi …

Narsist Eş(ler) ve Evlilik

Narsist Kimdir? Narsist kavramı özsever kelimesi ile açıklayabiliriz. Kendi özünü sevmek ve sevgiyi de beraberinde getiren kendine saygı duymak her insanın yaşamını psikolojik sağlamlık ile sürdürebilmesi için en önemli özelliktir. Narsisistik kişilik ve narsisttik kişilik bozukluğu genel olarak kendilik saygısını dış dünyadan temin etmek durumunda kalan bir kişilik yapılanması olduğu ve içerisinde farklı tipten yapılanmaları barındırmaktadır.  …

Narsist Anneler ve Çocukları

Narsist Anneler ve Çocukları Narsisizm, kişinin diğerleri üzerinde güç sağlama isteği, empati eksikliği, manipülatif davranışlar, kendini diğerlerinden üstün görme ile tanımlanan bir bozukluktur. Kişinin kendini sevmesi ve benlik saygısına sahip olması bir gereklidir, fakat kabul görmeye yönelik büyük açlığını diğerlerinden öne geçme çabası ile kapatması onu patolojik bir narsist olmasını sağlar. Çocuğun doğumu ile birlikte …