Kimleri Çocuk Olarak Tanımlarız?

Çocuklar yaşlarına göre farklı dönemlerde adlandırılır. 0-2 yaş arası bebeklik dönemi, 2-6 yaş arası erken çocukluk dönemi (okul öncesi dönem), 6-12 yaş arası çocukluk dönemi (ilköğretim dönemi) ve 12-18 yaş arası geç çocukluk dönemidir (ergenlik dönemi). Sonuç olarak, UNICEF’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi 0-18 yaş arasında olan bütün bireyler çocuk olarak kabul edilir.

Genelde Ebeveynler Hangi Çocukluk Döneminde, Neden Yardım Almak İsterler?

Bebeklik Dönemi (0-2): Ebeveyn-bebek ilişkisi, anneden ayrılmakta zorlanma, yeme problemleri ve kolik.

Erken Çocukluk Dönemi (2-6): Tuvalet eğitimi, alta kaçırma, okula uyum, arkadaş ilişkiler, inatçılık ve yeme problemleri

Çocukluk Dönemi (6-12): Öğrenme ve dikkat problemleri, arkadaşlık ilişkileri, okulda yaşanan problemler ve öfke problemi

Ergenlik Dönemi (12-18): kimlik arayışı, ebeveyn-çocuk arasındaki çatışmalar, romantik ilişkiler ve arkadaş ilişkileri

Kimler Çocuk Psikoloğu Olabilir?

4 yıllık psikoloji lisans programından mezun olmuş, sonrasında 2 yıl “Klinik Psikoloji” veya “Klinik Çocuk Psikolojisi” yüksek lisans eğitimini tamamlamış kişiler “Çocuk Psikoloğu” olarak tanımlanır. Aynı zamanda, çocuk psikologlarının gerekli terapi ve test eğitimlerini sertifikalarını alarak tamamlamış olmaları gerekir.

Çocuk Psikoloğu Kimdir?

Çocuk psikologlarının çalışma grubu 0-18 yaş arasında olan bireylerdir. Çocuk psikolojinde uzman olan kişiler çocuğun fiziksel, psikolojik, bilişsel ve cinsel gelişimi ile ilgilenir ve bu konularda hem çocuklara hem de ebeveynlere danışmanlık yapar. Bu uzmanlar, çocuğun gelişim döneminde yaşadıkları problemler ile başa çıkmasına yardımcı olur. Aynı zamanda, ebeveynler ile görüşerek çocuklarının gelişimi hakkında gözlemlerini aktarır, bilgilendirir ve önerilerde bulunur. Bu kişiler bir de ek olarak okul ile iş birliği içindedir. Okuldaki rehber öğretmen ve sınıf öğretmenleri ile iletişimde kalarak çocuk ile ilgili bilgileri aktarırlar ve birbirlerine öneride bulunurlar.

Çocuk psikoloğu, çocuğun hayatında önemli bir rol oynar. Çocuğun gelişim sürecinde yaşadığı problemlerle başa çıkmasına yardımcı olmak ve ebeveynlerin çocukları ile ilgili yaşadığı zorluklar konusunda onlara destek olmak, yetişkinlik dönemindeki psikolojik süreçleri olumlu yönde etkiler.

Çocuk psikologları, psikoterapi yöntemiyle çocukların psikolojik ve bilişsel gelişimlerine destek olurlar. Bu uzmanlar; çocuğun yaşına uygun iletişim kurmayı bilen, seanslarında oyuncakları, hikayeleri ve resimleri kullanan kişilerdir. Uzmanlar, çocuklar ile terapötik bir ilişki kurar -bu ilişki güven üzerine kurulmalıdır- ve bu şekilde çocukların duygularını anlamaya ve problemleri ile başa çıkmasına stratejileri geliştirmesine yardımcı olur.

Her çocuk psikoloğunun eğitimini aldığı farklı terapi ekolleri vardır. Bazı çocuk psikologları birkaç farklı ekolle çalışırlar, ebeveynler ile görüştükten ve çocuğu gözlemledikten sonra uygulayacakları terapi ekollerine karar verirler. Bu konuda detaylı olarak ebeveynleri bilgilendirirler. Siz de çocuk psikologlarının eğitimlerini aldıkları terapi ekollerini araştırabilirsiniz. Bu şekilde, terapi odasında neler yapılacağı ve sürecin nasıl ilerleyeceği hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmuş olursunuz.