Bobodoll Deneyi(Sosyal Öğrenme Deneyi)

1961 yıllarında Albert Bandura, gözlem yoluyla öğrenme üzerine birçok deney yapmıştır. Bu deneylerin genel adı ‘Bobo Doll Deneyi(Hacı Yatmaz Deneyi)’ olarak bilinir. Bu deneyin amacı, sosyal davranışların öğrenilmesinde, gözlem ve taklit yolunun etkisini anlamaktı.Bandura, Ross ve Ross (1961), Stanford Üniversitesi Anaokulundan 3 ile 6 yaş arasında, 36 erkek ve 36 kız çocuğunu deney öncesi testten …

Araba Kazası Deneyi

1974 yılında Elizabeth Loftus ve John Palmer Otomobil yıkımının yeniden kurulumu isimli ilginç bir deney yapmışlardır. Bu deneyin amacı, insanların bilgileri beyinlerinde nasıl tuttuğunu ölçmek. Washington Üniversitesi’nden alınan rastgele öğrencilere bir araba çarpışması videosu seyrettirilir. Öğrenciler dokuzar kişilik beş gruba ayrılır ve beş gruba da “Arabaların …. sırasındaki hızı neydi?” sorusu sorulur. Bu beş gruba …

Hawthorne Etkisi

Hawthorne etkisi, Elton Mayo, Fritz J. Roethlisberger ve William J. Dickson adlı endüstri psikologları tarafından 1927 ile 1932 yılları arasında, Amerika Hawthorne’de bulunan Western Electric Şirketi’nde yapılan ve grup dinamiklerinde “gözlenme” ve “birey olarak algılanma, sayılmanın” önemine dikkat çeken ünlü bir çalışma ile oluşturulan grup psikolojisinin kavramlarından biridir. Çalışmanın planlanmasının temel nedeni Western Elektrik Şirketi’ndeki …

Drama Üçgeni

Olumsuz çocukluk yaşantıları, sağlıksız aile ilişkiler ve bir takım sorgulanmayan toplumsal öğretilerin de etkisiyle hayatımızda çözülemeyen bu problemler tekrar tekrar yaşam sahnemizde karşımıza çıkmaktadır. Fark edilip önlem alınmazsa yaşam boyu devam eden, aile dışı sosyal ilişkilerimize de eşlik eden ve bu üçgen içindeki tüm fertleri yavaş yavaş tüketen acı verici bir oyuna dönüşebilir. Drama üçgeni …

Çocuk ve Deprem

Yetişkinler için olduğu gibi, deprem çocuklar ve ergenler için de korkutucu ve başa çıkılması zor bir yaşantı olayıdır. Çocuklar depremin kendisinden korktukları kadar, bu olayın hayatlarında yol açacağı değişiklikler, belirsizlikler ve sorunlardan da korkmaktadırlar. İlk olarak hayatlarının düzeni  bozulmuş; birçok yeni ve bilinmeyen zorluklarla karşı karşıya kalmışlardır. Yaşadığı ev olmayabilir, bir süre okuluna gidemeyebilir, aile fertlerinden, …