Dunning Kruger Sendromu

Dunning-Kruger etkisi, bir görevde düşük yeterliliğe sahip kişilerin yeterliliklerini abarttığı bilişsel önyargı varsayımıdır. Bu varsayım, birçok insanın adaletli dünya görüşüyle uyumludur fakat kültürler arası karşılaştırmalara bakıldığında itirazlarla karşı karşıyadır. Sosyal psikolog olan David Dunning ve Justin Kruger tarafından tanımlanmış olan bu önyargı, düşük yeterlilikli insanlarda bir iç yanılsamadan ve yüksek yeterlilikli insanlarda dışsal bir yanlış …

Benjamin Franklin Etkisi

Benjamin Franklin Etkisi, iyilik yaptığımız kişilere daha çok bağlandığımızı iddia eden bit etkidir. Bu etkiyi bulan Amerika Birleşik Devletleri’nin kurucularından Benjamin Franklin, bu etkiyi şöyle tanımla yapmıştır; “Size iyilik yapmış biri, sizin ona yapma zorunluluğunuzu yerine getirmenize kıyasla, yeniden yapmaya çok daha hazır olacaktır.” Benjamin Franklin Etkisi, insanların önceden sevmedikleri veya nötr hissettikleri kişilere iyilik yaptıkları sırada, …

Reddedilme Korkusu

Reddedilme korkusu; bireyin, her girdiği ortamdan ve herkes tarafından dışlanıp, kötü duruma düşürüleceğine olan inanç ve bu inancın yaşattığı yoğun korkudur. Reddedileceğine dair inanç yaşayan bir birey dışarıdan özgüvensiz ve içe dönük değerlendirilebilir. Bu değerlendirme bireyi reddedilme düşüncesinin gerçekleşme kehaneti olarak geri dönebilir. Birey ne yaparsa yapsın reddedileceğine dair inançla yılgınlık, bıkkınlık, özgüven eksikliği, değersizlik …

Mutlu Çocuk Yetiştirmek

Her çocuk evde, okulda ve sokakta temel ihtiyaçlarının karşılandığı ve mutlu, huzurlu, sevgi dolu, saygı, hoşgörülü bir evde büyümeye hakkı vardır. Evde, okulda, sokakta; kısacası hayatın her alanında ve yerinde çocukların sorunlarla nasıl baş edeceği ve sorunlarını nasıl anlatabileceğini öğrenmesi ebeveynleri, akrabaları, öğretmenleri ile öğrenebilirler. Bu öğrenme sürecinde çocuğun belirli bir rutinde hayatını sürdürmesi için …

Aveyron’un Vahşi Çocuğu 

Psikoloji birçok deneylerle, araştırmalarla ve vakalarla doludur. Bu doluluk insanı daha iyi anlamak için yapılmıştır. Tüm bu deneyler, araştırmalar ve vakalar, psikoloji tarihine hiç silinmeyecek bir iz bırakmış olan “Aveyron’un Vahşi Çocuğu” lakaplı Victor’un yaşadıkları da yer almaktadır. Tarih ve psikoloji, toplumu ve insan doğasını anlamaya yönelik birçok müthiş deneylerle doludur. Aveyron’un Vahşi Çocuğu bir …