Aşırı Empati

Empati; karşınızdaki insanın duygularını, düşüncelerini, hislerini anlayabilmek ve buna uygun tepkiler verebilmek olarak tanımlanmaktadır. Empatiyi; başkalarının duygularını anlama, duygudaşlık, özdeşlik, diğerkâm, kendimsemek, anlayış, duyarlılık, eş duyum ile de anlatılmaktadır. İlk bakışta gözümüze herkesin sahip olması gereken, faydalı bir özellik olarak görülebilir ama her şeyde olduğu gibi empatide de aşılmaması gereken bir sınır bulunmaktadır. Bu sınır …

Beden Asla Yalan Söylemez

Her birey bedeninin gerçekliği ile yaşar. Beden;duygu,düşünce,davranış ve sosyal ilişki kurduğu herkesten etkilenerek bir gerçek oluşturur. Duygu,düşünce,davranış ve sosyal ilişki kurduğumuz herkesin duygu,düşünce ve davranışlarını anlamadan,sorgulamadan bir yaşam sürüyoruz.Koşulsuz sevgi, saygı ve anlaşılma olmadan,bizlere öğretilenlere karşı olumsuz ya da herhangi bir tepki verdiğimizde aldığımız tepki ve olumsuzluk ile acı çekmekteyiz. Bu acının sebebi ise bedenin …

Ebeveynlikte Ortaklık Sanatı Nedir?

Anne çocuğa ne katar?Anne,çocuğun duygusal-bilişsel ve fiziksel gelişim için sözel ve davranışsal birçok uyaran ile içeriğe odaklanarak çocuğu anlamaya çalışır. Çocuğa güvenmeyi,güvenli bağlanmayı,ilişki kurmayı ve korunmayı öğretirken sınırları ve sosyal kuralları da öğretir.Anne,çocuğuna sevgi ve şefkatle yaklaşırken kimi zaman sinirli,kızgın ve öfkeli yaklaşabilir.Burada anne,çocuğu ile dengeli ve güvenli bağlanma ile ilişkisini yürütmelidir. Baba çocuğa ne …

Kendinle Dost Olmak  

Bireyin kendiyle dost olması bazen zor gibi görünse de değildir. Bireyin kendiyle dost olması; kendini sevmesi,kucaklaması,kendine saygı duyması,kendini fiziksel-ruhsal ve zihinsel dinlemesi,kendiyle sohbet etmesi gibi birçok şey ile mümkündür. Bireyin kendi ile dost olması narsizm ile özeleştirilse de aslında öyle değildir.  Bireyin kendi ile dost olması kendisini tanımaktan, kendisi ile ilgili her şeyi bilmek, kendisi …

Dokunmanın Gücü

İnsanlar belirli bir doğallıkta beş duyu organıyla hissederek yaşar. Peki ya dokunma hissi,temas? Kuzey ülkelerinde dokunma ve temasın az olduğunu, güney ülkelerinde ise dokunma ve temasın fazla olduğu bulunmuştur. Bireylerin birbirleri ile temas ve dokunmanın azalmasında teknolojinin gelişmesinin etkili olduğu gözlemlenmiştir. Dokunma, kişinin sevgisini belli etme şekline göre değişir. Bu sarılma ve omzuna el atma …