Dunning Kruger Etkisi

Dunning-Kruger etkisi, bir görevde düşük yeterliliğe sahip bireylerin yeterliliklerini abarttığı bilişsel önyargı varsayımıdır. Birçok bireyin adaletli dünya kavramıyla uyumlu olduğu gibi kültürler arası karşılaştırmalara ve matematiksel çözümlere baktığımızda farklılıklarla karşı karşıya kalındığı bir etkidir. Sosyal psikolog olan David Dunning ve Justin Kruger tarafından tanımlanan, Dunning Kruger etkisi ön yargı, düşük yeterlilik bireylerde iç yansılmaların ve …

Tükenmişlik Sendromu

Tükenmişlik sendromu, 1974 yılında ilk kez Herbert Freudenberger tarafından başarısızlık, yıpranmışlık, güç ve enerji düzeyinin azalması, tatmin edilmez isteklerin oluşması sonucunda bireyin içsel kaynaklarından gelen tükenmişlik durumu olarak tanımlan bir durumdur. Sendromun tanımlandığı dönemden bugüne dek sendroma ilişkin pek çok araştırma yapılmış ve sendromun tanısına yönelik çeşitli tanı testleri geliştirilmiştir. Bu tanı testlerinden bir tanesi …

Alice Harikalar Diyarı Sendromu

Alice Harikalar Diyarında Sendromu, diğer adıyla Todd Sendromu, adını Lewis Carroll’un hemen her birimizin zihninde yer edinmeyi başaran eserinden almaktadır. Alice Harikalar Diyarında Sendromu, bireylerin beden algısını çarpıtmasına verilen isimdir. Bireyler kendi beden parçalarını veya çevrelerindeki nesneleri, olduğundanr farklı algılamalarına yol açar. Şekil, boyut, hareket veya renk gibi; nesnelere ya da kendimize dair farkındalık oluşturmamıza neden olan …

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi, Çocuk Psikoloğu ve Pedagog Arasındaki Fark Nedir?

Pedagog: Pedagog, psikolog ile en çok karıştırılan alandır. Bu kişiler üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümünden mezun olurlar. Pedagoglar, çocuk eğitimcileridir. Çocuklara eğitim verebilir ve ailelere danışmanlık sunabilirler. Psikiyatrist ve psikologlardan onları ayıran en büyük özellikleri psikoterapi yapamıyor olmalıdır. Pedagoglar, çocukları tedavi edemezler onların psikolojik ve duygusal süreçlerinde onlara eğitim vererek destek olabilirler. Çocuk ve Ergen …

Kimleri Çocuk Olarak Tanımlarız?

Çocuklar yaşlarına göre farklı dönemlerde adlandırılır. 0-2 yaş arası bebeklik dönemi, 2-6 yaş arası erken çocukluk dönemi (okul öncesi dönem), 6-12 yaş arası çocukluk dönemi (ilköğretim dönemi) ve 12-18 yaş arası geç çocukluk dönemidir (ergenlik dönemi). Sonuç olarak, UNICEF’in Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi’nde de belirtildiği gibi 0-18 yaş arasında olan bütün bireyler çocuk olarak kabul …