Ters Yüz(Inside Out) Filmi

Disney Pixar yapımı 2015 yılı gösterime giren çocuk filmidir. Ana karakterimiz 11 yaşındaki Riley, ailesi ile beraber Minesota’dan San Francisco’ya taşınıyor. Yaşadıkları yerin değişmesi ile Riley, zihninin ve duygularının içinde bir geçiş dönemi deneyimlemeye, San Francisco’daki yeni hayatına uyum sağlamaya çalışması ve büyümenin getirdiği değişimlere uyum sağlaması konu ediniliyor. 

Film boyunca Riley’nin duygularını canlandıran 5 karakter üzerinden (neşe,üzüntü,öfke,tiksinti,korku) hem çocuk hem yetişkin filmi olduğunu gözlemliyoruz. 5 ana duygudan en baskın olanı Neşe ve her şeyi kontrol altona almaya çalışıyor. Bu duyguyu gün içerisinde yaşadığımız ta da yaşadığımız farklı duygular üzerinde neşeli ve mutlu olmamız gerektiği algısı ile özleştirebiliriz. 

Filmde ilk andan beri duyduğumuz çekirdek anı kavramından da bahsediliyor. Çekirdek anı kavramı, kişinin kişilik özünü oluşmasında büyük rol oynayan anıları kapsar. Riley’nin çekirdek anısı ailesinden gördüğü sevgi olarak görebiliriz ve bunun birçok şeyi güçlendirdiği, şekillendirdiği vurgulanmış. Anılar, duygu karakterleri tarafından kısa ve uzun süreli olarak düzenleniyor ve Riley uyuduğunda, duyu karakterleri anıları uzun veya kısa olarak yerleştiriyor. 

Neşeli baskın olmasına rağmen her şeyi  kontrol ederek diğer duyguların da önemli bir yeri olduğunu vurguluyor. Korku olayların en kötü hallerinin düşünülmesini sağlayarak Riley’i felaketten, Tiksinti zehirlenmesinden, öfke başkalarından ve neşe mutlu olmasını sağlar. Üzüntü, sürekli Riley ve Riley ile ilgili durumlardan uzak tutmaya çalışıyor ve bu üzüntü duygusuna yaşamasına engel olmaya çalışır. Neşeli, Üzüntü’yü kısıtlayıp Riley’nin anılarına dokunmasına izin vermiyor ve Riley günlük yaşantısındaki zorluklar karşısında çoğunlukla annesi tarafından babasının mutluluğu için hep gülümsemesi ve mutsuz olmaması gerektiği düşüncesine maruz kalması zihinsel ve duygusal zorlanmasına neden oluyor. Bu durum da onun endişeli ve öfkeli olmasına neden olur.